kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 31-40 nga 3517
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatorerendit në zbritje Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Municipality Development Plan and Urban Development Plan Suhareka/Kosovo Komuna e Suharekës Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 31/10/2008 581,600 579,491
hollësi Municipal Infrastructure Suhareka Komuna e Suharekës Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 31/10/2008 100,000 100,000
hollësi Evaluation of Higher Education in SEE 2005-2009 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 30/04/2010 12,000 12,000
hollësi ECONET VI - Training Firm Network SEE, 2010-2013 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2013 398,015 396,015
hollësi Training for the Government Staff in SEE 2009-2012 Qeveria e Kosovës Agjencia Austriake për Zhvillim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2012 140,000 140,000
hollësi Consolidating the legal and institutional foundations of social dialogue in the Western Balkan countries and Moldova Ministry of Labor and Social Walfare Agjencia Austriake për Zhvillim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/01/2011 100,000 100,000
hollësi Roma, Ashkali, Egyptians (RAE) Housing and Integration Project (RAE-HIP) in Gjakova Komuna e Gjakovës Agjencia Austriake për Zhvillim 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Gjakova 30/09/2011 300,000 300,000
hollësi Training and Employment of Youth in Service Centre Branch N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 30/09/2011 200,000 71,000
hollësi Construction of an energy-economic competence center Bofest Consult GM Agjencia Austriake për Zhvillim 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 200,000 168,400
hollësi Capacity Building and Awareness Raising in Waste Management in Kosovo (Business Partnership) Kompania Rajonale për Mbeturina Higjiena Sh. A- Gjilan Agjencia Austriake për Zhvillim 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Gjilan 200,000 199,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,137,108,908.592,375,830,413.24