kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 31-40 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)rendit në zbritje
hollësi EIDHR 2013 - EIDHR Grant Scheme CBSS 2013 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 900,000
hollësi IPA 2013 - Infrastructure facility (Waste Storage in Leposavic) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Leposaviq 1,000,000
hollësi IPA 2012 - Return and Reintegration - Phase IV N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 4,000,000
hollësi Youth Employment and Entrepreneurship in Kosovo-UNICEF N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 130 - POLITIKAT E POPULLSISË / PROGRAMET DHE SHËNDETËSIA RIPRODHUESE Kosova 51,731.92
hollësi Energy Efficiency Facility BMZ nr. (202094738 / 2020 94 746) Procredit Bank Qeveria Gjermane 240 - SHËRBIMET BANKARE DHE FINANCIARE Kosova 7,500,000
hollësi IPA 2010 - Environment Ministry of Labor and Social Walfare , Ministry of Local Government and Administration Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 8,500,000
hollësi IPA 2010 - Energy Sector Reform N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 2,000,000
hollësi IPA 2013 - Grants to SMEs N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 3,000,000
hollësi IPA 2009 - Rehabilitation of the Prizren Fortress N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Prizren 2,000,000
hollësi IPA 2012 - Support to Kosovo Institutions in the field of protection of personal data - Supply Contract N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 150,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,099,050,599.412,363,594,622.55