kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 31-40 nga 3573
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirendit në zbritje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Women and Girl Literacy Proj N/A Beneficiary Organization Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 110 - EDUKIMI 31/12/2009 16,784.68 15,532.6
hollësi Social Inclusion: Regional Support to Marginalized Communities N/A Beneficiary Organization Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE 31/01/2011 104,807.72 96,989.39
hollësi Engag. of the Devt Partners N/A Beneficiary Organization Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA 28/02/2010 34,621.52 34,544.18
hollësi Kosovo Transparancy Initiative II N/A Beneficiary Organization Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 31/12/2009 11,690.52 11,749.96
hollësi Secondment of Short Term Observers to Local Elections in Kosovo N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 01/03/2010 34,767.24 24,836.52
hollësi Support to the Kosovo Population and Housing Census 2011 N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET 19/12/2011 1,170,275.02 1,169,453.86
hollësi Protection and Promotion Cultural Heritage 2011 Muzeu Etnologjik i Kosovës Ambasada e Holandës 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET 31/07/2011 4,500 4,500
hollësi Think Green - 'Loesje' Methodology for Critical Thinking and Writing N/A Beneficiary Organization Ambasada e Holandës 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE 15/07/2011 13,750 13,750
hollësi Premiere Concert of the Symphonic Orchestra N/A Beneficiary Organization Ambasada e Holandës 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET 30/05/2011 3,030 3,030
hollësi Kosovo Anti-Trafficking Program (KAP) N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 04/08/2012 787,373.9 794,743.99

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,177,826,690.312,440,440,153.81