kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3391-3400 nga 3440
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)rendit në zbritje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Energy Efficiency Facility Procredit Bank Qeveria Gjermane 240 - SHËRBIMET BANKARE DHE FINANCIARE Kosova 10,000,000 10,000,000
hollësi Energy Efficiency Facility BMZ nr.(202095727 / 202095735) Raiffeisen Bank Qeveria Gjermane 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 10,000,000 10,000,000
hollësi IFS - RRM Interim Response Programme under the Instrument for Stability for a Programme to support the continuing functioning of the International Civilian Office (ICO) in Kosovo - Package ICO II N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 01/07/2010 10,000,000 9,500,000
hollësi Modernisation of Pristina’s urban transport system N/A Beneficiary Organization Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Prishtina 10,000,000 1,790,000
hollësi IPA 2017 - Trust Fund to Support the Kosovo Energy Efficiency Fund (KEEF) Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 10,000,000 5,000,000
hollësi Growth and Fiscal Stability Initiative Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 14/10/2013 10,021,585.58 10,148,447.42
hollësi IPA 2009 & IPA 2010 - Municipal Social and Economic Infrastructure – Phase VI LOT 1 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova, Leposaviq 10,031,937 8,122,482
hollësi REpower Kosovo N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 30/09/2019 10,322,112.3 8,939,495.68
hollësi Decentralization and Municipal Support (DEMOS) phaseII Mitrovica North Administrative Office, Komuna e Ferizajit, Komuna e Fushë Kosovës, Komuna e Gjakovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Gllogovcit, Komuna e Graçanicës, Komuna e Hanit të Elezit, Komuna e Istogut, Komuna e Junikut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Klinës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Lipjanit, Komuna e Malishevës, Komuna e Mamushës, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Obiliqit, Komuna e Parteshit, Komuna e Pejës, Komuna e Podujevës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Rahovecit, Komuna e Shtimes, Komuna e Skënderajt, Komuna e Suharekës, Komuna e Vitisë, Komuna e Vushtrrisë, Komuna e Zubin Potokut, Komuna e Zveçanit, Komuna e Deçanit, Komuna e Dragashit , Komuna e Kamenicës, Komuna e Kllokotit, Komuna e Novobërdës, Komuna e Ranillugut, Komuna e Shtërpcës Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 10,424,724.87 5,009,314.66
hollësi IPA 2009 - ''Construction of Multi-Purpose Facilities in Mitrovicë/Mitrovica'' - Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Mitrovica 10,799,859 5,420,654

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,148,139,896.812,328,498,294.51