kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3391-3400 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)rendit në zbritje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi IPA 2007 - TAIEX - Legislation and Policy Advice N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 13/03/2011 5,000,000 4,129,405
hollësi IPA 2007 - The European Union - Mitrovice/a RAE Support Initiative (EU-MRSI) Ministria për Komunitete dhe Kthim Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Mitrovica, Mitrovica Veriore 01/08/2012 5,000,000 4,837,811
hollësi IPA 2010 - Construction of Water Treatment Plant for regional water company 'Prishtina' Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 5,000,000 981,000
hollësi Loan to TEB under the Women in Business Programme N/A Beneficiary Organization Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 240 - SHËRBIMET BANKARE DHE FINANCIARE Kosova 5,000,000 5,000,000
hollësi IPA 2013 - Beautiful Kosovo II N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova, Leposaviq, Mitrovica Veriore , Zubin Potok, Zveçan 5,000,000 1,982,552
hollësi IPA 2016-Kosovo SME Competitiveness Support Programme N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 5,000,000 5,000,000
hollësi Kosovo Environmental Program 2016-2019 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Suedia 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 30/06/2021 5,068,883.46 3,788,323.43
hollësi IPA 2009 - Relaunch Lot 2 – Implementation of energy-efficient retrofit measures in 18 schools across Kosovo and 2 Hospitals in Prishtina N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 5,097,778 1,753,790
hollësi IPA 2009 - 2012/302 -759 Relaunch Lot 1 – Implementation of energy-efficient retrofit measures in 20 schools across Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 5,123,971 5,007,758
hollësi Kosovo Water Institutional Sector Reform Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 28/09/2012 5,158,935.35 5,539,567.85

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,099,050,599.412,363,594,622.55