kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3431-3440 nga 3576
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Assistance and Support for GVB Victims in More Aware and Tolerant Kosovar Society N/A Secondary Beneficiary Organization Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Peja 14,400 14,400
hollësi Assistance and Support for GVB Victims in a More Aware and Tolerant Kosovar Society Qeveria e Kosovës Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 01/05/2016 14,400 14,400
hollësi Assistance and Support for GBV Victims in more Aware and Tolerant Kosova N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Peja 169,503.12 174,317.88
hollësi Assessment of Iodine Deficiency Status among Albanian Children and Pregnant Women after Introduction of Iodized Salt N/A Beneficiary Organization Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 120 - SHËNDETËSIA 31/12/2010 2,477,293.18 2,292,494.76
hollësi Art in action 2 N/A Beneficiary Organization Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Obiliq 01/11/2012 4,510 4,510
hollësi Art Gold Kosovo Komuna e Dragashit Belgjika 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Dragash 31/12/2012 294,989.04 299,905.83
hollësi Art connecting people N/A Beneficiary Organization Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/10/2014 23,402.24 23,402.24
hollësi Arrangement for Joint Funding in Support of the Education Sector Development in Kosovo Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 600,000 400,000
hollësi Area Based Development- WHO Komuna e Mitrovicës, Komuna e Zveçanit Organizata Botërore e Shëndetësisë 120 - SHËNDETËSIA Mitrovica, Mitrovica Veriore , Zveçan 31/12/2010 164,662.65 167,939.26
hollësi Area Based Developmen- UNICEF N/A Beneficiary Organization Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 110 - EDUKIMI, 120 - SHËNDETËSIA, 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Mitrovica, Mitrovica Veriore , Zveçan 31/12/2010 158,181.99 146,382.1

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,177,945,474.682,438,199,038.83