kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3431-3440 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Empowering Youth for a Peaceful, Prosperous, and Sustainable Future in Kosovo Ministry of Culture Youth and Sports Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET, 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 1,429,751.51 394,138.27
hollësi IPA 2010 - Construction works for Kosovo Forensic Institute N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 120 - SHËNDETËSIA, 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 1,759,647 1,368,701
hollësi IPA 2014 Technical Assistance for Completion of the Works in WWTP's in Lipjan and Junik Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 80,000 76,100
hollësi IPA 2014 - Completion of the works in WWTPs in Lipjan/Lipljan and Junik/Junik Komuna e Junikut, Komuna e Lipjanit Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 1,479,543 1,129,003
hollësi IPA 2014 - Addendum to Conttract N 2016/372-768 'Improving Governance – Empowering Civil Society - Lot 2: Support to the implementation of the Government Strategy for Cooperation with Civil Society' N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 342,000 155,603
hollësi IPA 2016 - 394-632 Sector Reform Contract - Sector Budget Support Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 22,000,000 5,500,000
hollësi IPA 2016 - Joint Donor Database of CSO Projects N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 52,200 46,980
hollësi IPA - 2013 Supervision of the Infrastructure Works in North Kosovo Ministry of Infrastructure Komisioni Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 299,951 299,951
hollësi IPA 2013 - Lot 1: Reconstruction of the regional road R 221 from Zubin Potok to the village Dren Komuna e Zubin Potokut Komisioni Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 1,580,439 1,751,494
hollësi IPA 2014 - Support to Regional Economic Development Ministry of Local Government and Administration Komisioni Evropian 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 2,550,000 2,510,782

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,095,615,599.412,360,807,665.69