kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3491-3500 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirenditje në ngjitje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Sidewalk and handball court Komuna e Deçanit Norvegjia 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Deçan 42,936 42,117
hollësi Books N/A Beneficiary Organization Norvegjia 110 - EDUKIMI Deçan 2,000
hollësi Supporting construction of basic infrastructure in the Cultural House "Berit Bakker" in Isniq Komuna e Deçanit Norvegjia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Deçan 5,000 5,000
hollësi Reconstruction of Prizren Konak, Visoki Decani Manastiri i Deçanit Norvegjia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Deçan 31/12/2012 2,039,111.61 2,041,538.63
hollësi Support to Serbian Enclaves in Western Kosovo - Phase III N/A Beneficiary Organization Norvegjia 311 - BUJQËSI Deçan 31/12/2008 294,983.09 294,983.09
hollësi Support to Serbian Enclaves Phase IV N/A Beneficiary Organization Norvegjia 311 - BUJQËSI Deçan 31/12/2009 780,014.86 780,014.86
hollësi Reconstruction of Irrigation Channel N/A Beneficiary Organization Norvegjia 311 - BUJQËSI Deçan 31/12/2008 45,823.68 45,823.68
hollësi Investments in reception room N/A Beneficiary Organization Norvegjia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Deçan 30/04/2008 20,000 2,000
hollësi Furnishment of SOC sites -Decani Monastery Manastiri i Deçanit Norvegjia 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Deçan 30/11/2008 10,000
hollësi CS - Equipping of guest lounge in Visoki Decani Monastery Manastiri i Deçanit Norvegjia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Deçan 31/12/2013 13,948.38 13,937.37

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82