kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3521-3530 nga 3574
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi 2019/414-268 - Enabling Occupational Safety and Health Preventive Culture in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 42,025 33,620
hollësi 2019/414-257 - Solidifying the resilience of Kosovo's current and future journalists N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 317,570 204,474
hollësi 2019/414-255 - Annual work pogramme of Qendra e Arteve Vizuele Multimedia N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2020 59,980 47,984
hollësi 2019/414-247 - TOKA Strategic Plan 2019-2023 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 59,906 47,924
hollësi 2019/414-237 - Innovation for resilient media and citizen engagement N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 400,000 173,831
hollësi 2019/414-194 - Common actions to environment protection through improvement of wastewater and sewage system N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/07/2021 309,273 143,577
hollësi 2019/414-172 - Advancing Capacities for child rights N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/08/2022 189,774 87,354
hollësi 2019/414-167 - Mobilizing media and CSOs to support the right to informaiton regarding missing persons in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 100,000
hollësi 2019/414-128 - Mobilizing media and CSOs to support the right to informaiton regarding missing persons in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 100,000 72,963
hollësi 2019/414-125 - Together Against child abuse (TACA) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/01/2023 200,000 96,941

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,177,876,065.312,440,440,153.81