kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3521-3530 nga 3757
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirendit në zbritje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Gender Mainstreaming in Practice Qendra për Studime Gjinore në Kosovë Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 31/12/2012 26,451.89 26,568.26
hollësi Support to Prishtina Shelter N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 31/12/2013 30,381.91 30,535.74
hollësi T.E.M.A (Trajnerët E Mësimit Aktiv- Trainers of Active Learning): Summer Activities N/A Beneficiary Organization Finlanda 110 - EDUKIMI Prishtina 31/07/2009 5,970 5,970
hollësi Support to minority media, Media Centre OJQ Media Centre Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 31/12/2012 10,011.62 9,756.45
hollësi Tuesday Salon N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 31/12/2012 9,821.76 10,014.68
hollësi Supply with biochemistry equipment N/A Beneficiary Organization Norvegjia 120 - SHËNDETËSIA Prishtina 31/12/2012 11,000.37 11,000.37
hollësi Disappearance of illiteracy N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 31/12/2012 4,910.88 4,910.88
hollësi Phase One: gamifying the classroom N/A Beneficiary Organization Norvegjia 321 - INDUSTRI Prishtina 31/12/2012 9,821.76 10,014.68
hollësi Bridge (Serb - Albanian civil society dialog N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 31/12/2012 9,036.02 9,213.5
hollësi Regional Music Festival "Festivali Yt/Tvoj Festival 2012" N/A Beneficiary Organization Norvegjia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Prishtina 31/12/2012 10,149.44 10,284.91

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,233,818,845.292,641,599,643.21