kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3521-3530 nga 3560
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirendit në zbritje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi EDWARD TAWIL N/A Beneficiary Organization Norvegjia 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Skënderaj 20/06/2009 600 600
hollësi Ensuring the safety of the Youth Centre in Skenderaj Ministry of Culture Youth and Sports Finlanda 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Skënderaj 03/12/2013 763 763
hollësi The Project for Building Refurbishment of Primary School ‘7 March Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Government of Japan 110 - EDUKIMI Suhareka 30/06/2011 53,812 53,812
hollësi Civil Military Cooperation: CIMIC Small project fund N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 28/02/2010 250,000 250,000
hollësi Feasibility study, Solid Waste treatment in Municipality of Suhareka N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Suhareka 30/11/2011 20,000 20,000
hollësi Milk Cooperative Suhareka N/A Beneficiary Organization Agjencia Austriake për Zhvillim 311 - BUJQËSI, 321 - INDUSTRI Suhareka 30/03/2009 200,000 200,000
hollësi Integrative regional development - focus on rural development in the region of Suhareka/Suva Reka - Study Komuna e Suharekës Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 30/03/2007 43,105 40,971
hollësi Municipality Development Plan and Urban Development Plan Suhareka/Kosovo Komuna e Suharekës Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 31/10/2008 581,600 579,491
hollësi Municipal Infrastructure Suhareka Komuna e Suharekës Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 31/10/2008 100,000 100,000
hollësi Integrated regional development in the municipality of Suhareka/Suva Reka in the sector of Agriculture Komuna e Suharekës Agjencia Austriake për Zhvillim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Suhareka 31/03/2015 3,646,876 3,452,066

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,170,009,998.312,434,486,161.81