kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3521-3530 nga 3560
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primarrendit në zbritje Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi IPA 2017-Financial Audit for three (3) external action service contracts in kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 32,267 24,624
hollësi IPA 2017 -Financial Audit of 2 Twinning Contracts for AAP 2017 & AAP 2018 N/A Secondary Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 16,392 16,392
hollësi IPA 2014 - Provision of Translation and Interpretation Services to the EU Office in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 20,000 13,286
hollësi Diaspora Engagement for Economic Development II UNDP Part Ministry of Diaspora Finlanda, Ministry of Diaspora 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/12/2017 608,874.45 582,318.05
hollësi IPA 2016 - 2017/388-161 - Financial audit of two (2) external actions contracts in Kosovo Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/12/2018 30,906 15,453
hollësi Various Economic activities 2019 NL Embassy Qeveria e Kosovës Ambasada e Holandës 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/12/2018 13,067.73 13,057.73
hollësi ATA 2017 - Further Support with Archiving and Aid Management Platform N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 2,500 2,500
hollësi IPA/2018/ 400-868 Expertise in Intellectual Property Rights for development of ToR N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 1,500 1,500
hollësi IPA 2014 - Policy Development for Heritage Protection and Integration of Local Community in Marin Barleti Street in Prizren Ministry of Local Government and Administration Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova, Prizren 19,800 19,800
hollësi IPA 2016 - 2018/404641 and 2018/404-645 - Cultural Route ''on the trail of Mother Teresa'' N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/07/2022 294,077 69,260

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,170,009,998.312,434,486,161.81