kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3521-3530 nga 3757
Titullirendit në zbritje Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Technical and Legal Suport to MCR (TLSM) Ministria për Komunitete dhe Kthim Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2014 64,452.95 85,110.94
hollësi Technical and Legal Support to the Ministry for Communities and Returns Qeveria e Kosovës Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2013 56,824.91 57,824.36
hollësi Technical Assistance for designing an Action Document for a future assistance in the field of Aligning Education and Training with Labour Market Needs in Kosovo Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministry of Labor and Social Walfare Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 30/09/2018 22,712
hollësi Technical Assistance for MAFRD by DANIDA Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Qeveria e Danimarkës 311 - BUJQËSI Kosova 09/09/2015 103,980.89 2,368,161.03
hollësi Technical Assistance to TB Control Programme Ministria e Shëndetësisë Fondi për Zhvillim të Komunitetit 120 - SHËNDETËSIA Kosova, Prishtina 143,028.04 109,585.55
hollësi Technical assistance to the review and adaptation of higher education legislation and policies of the Republic of Kosovo Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 31/05/2016 39,300 36,141.5
hollësi Technical Assitance for the formulation of the National Action Plan on Disability Ministry of Labor and Social Walfare , Zyrja për Qeverisje të Mirë Bashkëpunimi Italian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2009 150,000 150,000
hollësi Technical Cooperation for the Project for enhancement of the capacity for the waste managment toward sound material-cycle Society Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Government of Japan 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Prizren 2,802,074.58 2,955,656.75
hollësi technical expertise in museography Ministry of Culture Youth and Sports Ambasada e Francës në Kosovë 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Prishtina 30/11/2013 3,100 3,100
hollësi Technical expertise in the field of the archeology Ministry of Culture Youth and Sports Ambasada e Francës në Kosovë 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Klin 17/08/2014 4,000 13,100

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,233,818,845.292,641,599,643.21