kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3541-3550 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)rendit në zbritje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Justice System Strengthening Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 10,042,208.02 7,777,233.76
hollësi REpower Kosovo N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 30/09/2019 10,322,112.3 8,939,495.68
hollësi Decentralization and Municipal Support (DEMOS) phaseII Mitrovica North Administrative Office, Komuna e Ferizajit, Komuna e Fushë Kosovës, Komuna e Gjakovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Gllogovcit, Komuna e Graçanicës, Komuna e Hanit të Elezit, Komuna e Istogut, Komuna e Junikut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Klinës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Lipjanit, Komuna e Malishevës, Komuna e Mamushës, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Obiliqit, Komuna e Parteshit, Komuna e Pejës, Komuna e Podujevës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Rahovecit, Komuna e Shtimes, Komuna e Skënderajt, Komuna e Suharekës, Komuna e Vitisë, Komuna e Vushtrrisë, Komuna e Zubin Potokut, Komuna e Zveçanit, Komuna e Deçanit, Komuna e Dragashit , Komuna e Kamenicës, Komuna e Kllokotit, Komuna e Novobërdës, Komuna e Ranillugut, Komuna e Shtërpcës Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 10,424,724.87 6,392,484.82
hollësi IPA 2009 - ''Construction of Multi-Purpose Facilities in Mitrovicë/Mitrovica'' - Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Mitrovica 10,799,859 5,420,654
hollësi Partnership for Development N/A Secondary Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 30/09/2018 11,311,018.94 11,494,655.5
hollësi Business Enabling Environment Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 27/07/2013 11,770,414.66 12,395,155.27
hollësi New Opportunities for Agriculture (NOA) N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 311 - BUJQËSI Kosova 11,825,012.83 12,209,635.62
hollësi Increasing IPKO’s broadband coverage and penetration N/A Beneficiary Organization Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 220 - KOMUNIKIMI Kosova 12,000,000 12,000,000
hollësi Youth, Employment and Skills (YES) Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministry of Labor and Social Walfare Qeveria Gjermane 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 12,000,000 12,915,821.96
hollësi Basic Education Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, Qeveria e Kosovës 110 - EDUKIMI Gjakova 30/09/2016 12,098,164.16 11,953,767.4

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82