kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3541-3550 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirenditje në ngjitje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Premiere Concert of the Symphonic Orchestra N/A Beneficiary Organization Ambasada e Holandës 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET 30/05/2011 3,030 3,030
hollësi Kosovo Anti-Trafficking Program (KAP) N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 04/08/2012 787,373.9 794,743.99
hollësi Assisted Voluntary Return for Western Balkans (including Return Information Fund) Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtm, Ministry of Labor and Social Walfare Zyra Federale Zvicrane për Migrim 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE 31/12/2010 257,561.63 227,325.04
hollësi Return and Reintegration Assistance for Voluntary Returnees to Kosovo from Austria Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtm, Ministry of Labor and Social Walfare Austria 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE 30/06/2012 1,503,121 1,503,121
hollësi Sustainable Partnerships for Assistance to Returns in Kosovo Ministria për Komunitete dhe Kthim Ambasada e Republikës së Çekisë, Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore , Ministria për Komunitete dhe Kthim, Norvegjia 700 - NDIHMA HUMANITARE, 930 - REFUGJATËT NË VENDET DONATORE 30/06/2011 384,294.71 411,044.76
hollësi PROJECT 121 N/A Beneficiary Organization Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 30/06/2010 7,807 8,028.26
hollësi New Kosovo Curriculum Framework Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ambasada e Holandës, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 110 - EDUKIMI 31/12/2011 103,587.44 111,506.34
hollësi Mental health status, development and psychosocial needs of repatriated children in Kosovo N/A Beneficiary Organization Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 120 - SHËNDETËSIA 31/01/2012 60,433.25 64,826.01
hollësi Mother and Child Health & Nutrition N/A Beneficiary Organization Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët 120 - SHËNDETËSIA 31/12/2011 71,591.73 74,007.67
hollësi Improve Maternal and Child Health and Nutrition Situation N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 120 - SHËNDETËSIA 31/03/2012 50,916.17 49,097.72

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82