kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3551-3560 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirenditje në ngjitje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi E-government in Kosovo (pilot project) Asociacioni i Komunave të Kosovës Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 30/12/2011 61,875.06 61,875.06
hollësi Kosovo ICT Innovation HUB - Concept Study N/A Beneficiary Organization Norvegjia 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA 30/12/2010 35,516.29 35,516.29
hollësi Support to the Constitutional Court N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 31/03/2011 1,064,945.32 988,292.23
hollësi Support to Private Sector Development N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA 31/03/2011 322,347.84 332,979.64
hollësi Functional Reviews and Institutional Design of Ministries in Kosovo Ministria e Administratës Publike, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 30/04/2010 3,294,036.06 3,030,107.59
hollësi Kosovo Tax Gap Analyses N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 01/10/2011 94,070.7 94,977.63
hollësi Support to EU Partnership and Standards Process N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI 01/06/2010 2,278,250.3 1,065,656.74
hollësi Developing Strategy for Future N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 31/12/2008 66,286.62 59,571.38
hollësi EC&Social Inclussion in Kosovo N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 30/06/2008 13,257.32 8,604.83
hollësi UPPORT TO PUBLIC ADMINISTRATION REFORM PROCESS KOSOVO N/A Beneficiary Organization Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 31/03/2008 379,696 23,319.67

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82