kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3561-3570 nga 3757
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi ATA 2019 - Independant Checking Structural Engineer Komuna e Mitrovicës Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 8,100 4,500
hollësi IPA 2017 -Strengthening of the Statistical System of Kosovo, 2019-2022 Kosovo Agency of Statistics Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 2,000,000 1,107,559
hollësi IPA 2014 - International Business College Mitrovica 2017 - 2018 Academic Year N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 600,000 530,804
hollësi IPA 2013 - Lot 1: Reconstruction of the regional road R 221 from Zubin Potok to the village Dren Komuna e Zubin Potokut Komisioni Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 718,381 2,196,734
hollësi ATA 2019- Monitoring Support in Infrastructure Projects - Mechanical Engineer N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 15,000 15,000
hollësi ATA 2019- Monitoring Support in Infrastructure Projects - Structural Engineer N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 10,000 6,300
hollësi IPA 2015- Technical Assistance for monitoring of IPA agriculture and rural development N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 19,865 19,864
hollësi ATA 2019 - Independant Checking Electrical Engineer - 2020 Komuna e Prishtinës Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 4,800 360
hollësi IPA 2015- Modernization of egge production in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 295,762 266,184
hollësi IPA 2016 - 2020/415-011 Support to Sector Reform Contract on Public Administration Reform Ministria e Administratës Publike Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 2,044,600 352,055

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,233,818,845.292,641,599,643.21