kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3561-3570 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)rendit në zbritje
hollësi Rural Water and Sanitation Support Programme Kosovo (RWSSP V) Ministry of Economic Development Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/06/2018 7,102,695.88 12,274,063.2
hollësi Energy support program phase I BMZ nr: (2005 66 166) Sistemi i Transmisionit dhe Operatorët e Tregut, Sh.A Qeveria Gjermane 322 - RESURSET MINERALE DHE MINJERAT Kosova 12,350,000 12,349,997
hollësi Business Enabling Environment Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 27/07/2013 11,770,414.66 12,395,155.27
hollësi Youth, Employment and Skills (YES) Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministry of Labor and Social Walfare Qeveria Gjermane 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 12,000,000 12,915,821.96
hollësi Mandate - Luxembourg Caritas - Foundation Kosovo Luxembourg Komuna e Kaçanikut, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Vitisë, Komuna e Zveçanit, Komuna e Kllokotit Luksemburgu 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE, 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kaçanik, Kllokot, Leposaviq, Viti, Zveçan 31/12/2020 2,000,000 13,398,197
hollësi Sewage Disposal in South-west Kosovo Phase I (Prizren)(BMZ Nr. 2010 65 663)Phase II (Bmz nr. 2012 66 089) and ( Bmz Nr. 2012 70 115) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A, Prizren Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Qeveria Gjermane 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Prizren 17,000,000 13,867,860
hollësi Transformational Leadership Program- Scholarships and Parnerships N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 110 - EDUKIMI Kosova 13,108,568.75 14,508,966.21
hollësi Construction of High Security Prison Ministria e Drejtësisë Qeveria e Kosovës, Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Podujeva 18,113,805.06 14,772,691.47
hollësi Justice Support Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova, Mitrovica Veriore 17/09/2010 14,703,756.45 14,839,958.2
hollësi IPA 2017 - Sector Reform Contract for PFM Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 21,000,000 16,000,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82