kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3561-3570 nga 3583
Titulli Agjencia Përfitueserendit në zbritje Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi IPA 2008 - Support to the Office of the General Auditor of Kosovo to meet EU standards Zyra e Auditorit të Përgjithshëm Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 01/12/2011 999,986 999,123
hollësi Support to the Office of the Auditor General Zyra e Auditorit të Përgjithshëm Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/08/2015 611,153.33 606,989.61
hollësi PEU CSSF YUP 0003007/Strengthening the Auditor General's Office to improve accountability and transparency, combat corruption and reduce the risk of state failure Zyra e Auditorit të Përgjithshëm Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/07/2015 7,200 6,998
hollësi IPA 2014 - Securing sustainability of the operational capacity within the Office of the Auditor General Kosovo Zyra e Auditorit të Përgjithshëm Komisioni Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 249,775 229,846
hollësi Auditor General and NAO: Promoting Auditor General and NAO's role in Kosovo Zyra e Auditorit të Përgjithshëm Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2020 82,450 82,450
hollësi SUPPORT TO THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER Zyra e Kryeministrit Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE 29/02/2012 2,582,017.01 494,467.28
hollësi UNICEF Brussels and UNICEF Kosovo: Monitoring of Child Rights during the EU Enlargment Process Zyra e Kryeministrit Austria 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2012 32,236.31 31,510.42
hollësi Gender Mainstreaming Policies for Government Officers-2 Zyra e Kryeministrit Government of Japan 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 23/07/2011 17,891.78 18,535.94
hollësi Support to Water Task Force Zyra e Kryeministrit Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/06/2013 803,611 610,900
hollësi Governance for Children Zyra e Kryeministrit Austria 130 - POLITIKAT E POPULLSISË / PROGRAMET DHE SHËNDETËSIA RIPRODHUESE, 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2013 179,318.76 176,515.4

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82