kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3561-3570 nga 3583
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacionirendit në zbritje Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Japan MoFA: The Project for Improvement of the Elementary and Junior High School Dom Mikel Tarabulluzi in Municipality Vitia Komuna e Vitisë Ministria e Punëve të Jashtme e Japnisë 110 - EDUKIMI Viti 62,923.48 62,923.48
hollësi CS - Celebration of the Roma Day N/A Beneficiary Organization Norvegjia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Vushtrria 31/12/2013 1,303.6 1,302.8
hollësi IPA 2008 - Design and Build of Municipal Infrastructure Works at Vushtrri Komuna e Vushtrrisë Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Vushtrria 16/05/2010 98,318 96,029
hollësi 'Establishing Economically Viable Collecting and Packaging Recyclable Waste Platform in Vushtrri' Komuna e Vushtrrisë, Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Vushtrria 77,664
hollësi Improvement of Water Supply N/A Beneficiary Organization Norvegjia 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Zubin Potok 31/12/2009 123,322.07 123,322.07
hollësi Zubin Potok Municipality Komiteti Ndihmës i Kosovës Norvegjia 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Zubin Potok 31/12/2009 10,000 10,000
hollësi Cooling Chamber for Fruits and Vegetables N/A Beneficiary Organization Norvegjia 311 - BUJQËSI Zubin Potok 31/12/2012 111,259.46 150,000
hollësi IPA 2009 - Entrepreneurship Initiative Support (EIS) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Zubin Potok 30/11/2012 286,459 138,990
hollësi Institutional framework for the local economic development in Zubin Potok municipality Komuna e Zubin Potokut Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Zubin Potok 31/03/2015 73,755.38 84,518.95
hollësi New Business Opportunities Support Komuna e Zubin Potokut Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Zubin Potok 31/03/2013 132,591.45 135,695.76

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,036,633,822.882,496,771,409.82