kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3571-3580 nga 3609
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi 2019/413-042 - Participation of Kosovo on four selected Union Programmes N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 23/10/2025 183,036 183,036
hollësi 2019/412-653 Building capacity for inclusion in education - INCLUDE Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2023 2,000,000 414,531
hollësi 2019/412-144 (Supporting Durable Solutions for Collective Centre Residents in Kosovo - Phase II) Komuna e Graçanicës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Zveçanit Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 2,499,475 765,956
hollësi 2019/410-887 (Geophysical survey at Ulpiana archaeological site) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 30/05/2020 22,716 18,172
hollësi 2019/410-322 - Technical Assistance for Cross Border cooperation programmes between Kosovo and North Macedonia under IPA II for the year 2014-2020. Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 05/12/2022 360,000 162,099
hollësi 2019/409-539 - Technical support for the deployment and acceptance of the online database of donors' support to CS in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 09/12/2019 1,602 1,602
hollësi 2019/409-083 - Needs assessment for schools sport supplies N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 07/10/2019 2,500 2,500
hollësi 2019/ 409-188 - Provision of Translation and Interpretation Services to the EU Office in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 03/09/2021 18,480 4,375
hollësi 2019 / 414-189 - Enhancement of cultural and natural heritage values Komuna e Gjilanit Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 30/09/2021 350,000 305,262
hollësi 2019 / 414-180 - Substantial environmental and health benefits in cross-border area N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 19/12/2019 470,000 397,811

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61