kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 3571-3580 nga 3609
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)rendit në zbritje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Increasing IPKO’s broadband coverage and penetration N/A Beneficiary Organization Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 220 - KOMUNIKIMI Kosova 12,000,000 12,000,000
hollësi Youth, Employment and Skills (YES) Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministry of Labor and Social Walfare Qeveria Gjermane 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 12,000,000 11,075,869.21
hollësi Basic Education Program N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, Qeveria e Kosovës 110 - EDUKIMI Gjakova 30/09/2016 12,098,164.16 11,953,767.4
hollësi Energy support program phase I BMZ nr: (2005 66 166) Sistemi i Transmisionit dhe Operatorët e Tregut, Sh.A Qeveria Gjermane 322 - RESURSET MINERALE DHE MINJERAT Kosova 12,350,000 12,349,997
hollësi EMPOWER Private Sector N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Prishtina 14/01/2020 12,374,803.04 11,574,377.93
hollësi IPA 2013 & 2012 - Construction of three Common Crossing Points National Centre for Border Management Komisioni Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 12,520,406 8,698,464
hollësi Transformational Leadership Program- Scholarships and Parnerships N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 110 - EDUKIMI Kosova 13,108,568.75 14,508,966.21
hollësi AGRO N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 311 - BUJQËSI Prishtina 13,956,599.66 10,332,129.92
hollësi IPA 2015 - Construction of the biomass heating plant with cogeneration technology CHP in Gjakova/Djakovica Ministry of Economic Development Zyra e Bashkimit Evropian 230 - GJENERIMI I ENERGJISË DHE FURNIZIMI Kosova 13,978,180 6,035,482
hollësi IPA 2009 - Support to Culture Youth and Sport N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET 14,000,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61