kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 41-50 nga 3609
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi 2019/414-121 -Education for all - Fulfilling the Rights of Children and Adolescents with Special Needs and from Vulnerable Communities N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 200,000 66,404
hollësi 2019/414-237 - Innovation for resilient media and citizen engagement N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 400,000 173,831
hollësi 2019/414-002 (EU-Community Stabilisation Programme Phase IV (EU-CSP IV) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 2,500,000 986,325
hollësi IPA 2016 - 2018/402-516 - EU Support to the Kosovo Competition Authority and the State Aid Commission N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 14/05/2022 2,998,000 1,004,193
hollësi Water Security and Canal Protection Project Qeveria e Kosovës Banka Botërore 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/04/2022 542,997.87
hollësi Development of rural areas-farm diversification and increasing employment of women and youth through business development N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 27/04/2022 227,596
hollësi Development of work based learning program for marble and related product technicians N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 27/04/2022 263,925
hollësi WP-KOS-Foness; Aufbau einer Möbelproduktion im Kosovo Ministry of Economic Development Agjencia Austriake për Zhvillim 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 31/03/2022 35,519.79
hollësi Quality, Accountability, Integrity and Transparency in Higher Education in Kosovo Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agjencia Austriake për Zhvillim 110 - EDUKIMI Kosova 31/03/2022 250,000
hollësi Decentralization and Municipal Support (DEMOS) phaseII Mitrovica North Administrative Office, Komuna e Ferizajit, Komuna e Fushë Kosovës, Komuna e Gjakovës, Komuna e Gjilanit, Komuna e Gllogovcit, Komuna e Graçanicës, Komuna e Hanit të Elezit, Komuna e Istogut, Komuna e Junikut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Klinës, Komuna e Leposaviqit, Komuna e Lipjanit, Komuna e Malishevës, Komuna e Mamushës, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Obiliqit, Komuna e Parteshit, Komuna e Pejës, Komuna e Podujevës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, Komuna e Rahovecit, Komuna e Shtimes, Komuna e Skënderajt, Komuna e Suharekës, Komuna e Vitisë, Komuna e Vushtrrisë, Komuna e Zubin Potokut, Komuna e Zveçanit, Komuna e Deçanit, Komuna e Dragashit , Komuna e Kamenicës, Komuna e Kllokotit, Komuna e Novobërdës, Komuna e Ranillugut, Komuna e Shtërpcës Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2021 10,424,724.87 6,392,484.82

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61