kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 41-50 nga 3609
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)rendit në zbritje
hollësi IPA 2012 - Public Finance: Strengthened budget planning process - 2 framework contracts N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 400,000
hollësi IPA 2013 - Support to Kosovo customs (supply contract) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 750,000
hollësi IPA 2013 - Municipal Infrastructure - Design and Supervision N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 1,000,000
hollësi IPA 2013 - Municipal Infrastructure - Works N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 4,500,000
hollësi IPA 2012 - Municipal Infrastructure Facility (Service and Works) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova, Mitrovica Veriore 8,200,000
hollësi IPA 2013 - Support to dialogue and EU approximation. Investment - Works and Supplies N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 3,000,000
hollësi IPA 2013 - Civil Society Facility N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 1,100,000
hollësi IPA 2012 - Enhancing the employment of vulnerable groups - Grant Scheme N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 2,000,000
hollësi Rehabilitation of Urban Water Supply VII - Phase II N/A Beneficiary Organization Qeveria Gjermane, Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Fushë Kosova, Lipjan, Obiliq, Podujeva, Prishtina, Shtime 17,000,000
hollësi IPA 2013 - Support to Minority Communities: Resettlement and reintegration of RAE returnees from FYROM and Montenegro N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 1,800,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61