kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 41-50 nga 3609
Titulli Agjencia Përfitueserendit në zbritje Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Inter-ethnic Community Social and Economic Development Program (IECSEDP) Agjencia e Regjistrimit të Biznesit Ambasada e Finlandës në Kosovë 110 - EDUKIMI, 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Mitrovica, Mitrovica Veriore 31/01/2017 4,800
hollësi Veterinary Technology for Farm Animals (2) Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit Government of Japan 311 - BUJQËSI Kosova 05/12/2013 8,295.15 11,498.8
hollësi IPA 2010 - KS 10 IB AG 02 - Further assistance to the Kosovo Food and Veterinary Agency Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 27/01/2014 1,500,000 1,999,117
hollësi Seminar for Food Safety Policy Marketing and Management (FY2015) Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit Government of Japan 321 - INDUSTRI Kosova 21/11/2015 10,386.53 20,585.21
hollësi IPA 2013 - Supply of Laboratory Equipment for Food and Veterinary Laboratory Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit Komisioni Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 73,000 73,000
hollësi Unified Veterinary and Phytosanitary System Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 500 - NDIHMA E MALLRAVE DHE PROGRAMI I NDIHMËS SË PËGJITHSHME Kosova 01/10/2017 98,890.74 121,050.76
hollësi IPA 2015- Addendum to the contract Construction of a processing plant for the disposal of animal by-products Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 67,246 67,246
hollësi IPA 2008 - Control and/or eradication of animal diseases (Supply) Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 25/02/2012 899,992 809,992
hollësi IPA 2008 - Follow up on animal identification, registration and movement control system, including GIS Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 22/02/2012 1,121,500 1,107,495
hollësi IPA 2008 - Control and/or Eradication of Animal Diseases (Service) Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 18/01/2012 439,285 408,633

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61