kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 41-50 nga 3609
Titullirendit në zbritje Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi 2019/413-215 (European Union Support to Vocational Education and Training (VET), Professional Requalification and Occupation (“ESVET PRO”)) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2022 2,000,000 451,112
hollësi 2019/413-947 (Monitoring of grant scheme implementation for Economic Development) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 16/12/2020 16,380 11,583
hollësi 2019/414-002 (EU-Community Stabilisation Programme Phase IV (EU-CSP IV) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 2,500,000 986,325
hollësi 2019/414-121 -Education for all - Fulfilling the Rights of Children and Adolescents with Special Needs and from Vulnerable Communities N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 200,000 66,404
hollësi 2019/414-125 - Together Against child abuse (TACA) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/01/2023 200,000 96,941
hollësi 2019/414-128 - Mobilizing media and CSOs to support the right to informaiton regarding missing persons in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 100,000 72,963
hollësi 2019/414-167 - Mobilizing media and CSOs to support the right to informaiton regarding missing persons in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 100,000
hollësi 2019/414-172 - Advancing Capacities for child rights N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/08/2022 189,774 87,354
hollësi 2019/414-194 - Common actions to environment protection through improvement of wastewater and sewage system N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/07/2021 309,273 143,577
hollësi 2019/414-237 - Innovation for resilient media and citizen engagement N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/06/2022 400,000 173,831

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61