kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 51-60 nga 3517
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Creating Employment through Export Promotion in Kosovo (CETEP) Ministry of Economic Development Qeveria Gjermane 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Kosova 31/12/2020 5,500,000 2,680,692.05
hollësi Youth, Employment and Skills (YES) Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministry of Labor and Social Walfare Qeveria Gjermane 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 12,000,000 7,638,237.48
hollësi 2019/414-247 - TOKA Strategic Plan 2019-2023 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 115,204 47,924
hollësi 2019/414-268 - Enabling Occupational Safety and Health Preventive Culture in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 42,025 33,620
hollësi 2019/414-269 - Annual programme fof NGO Domovik for 2020 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 31/12/2020 59,455 47,564
hollësi 2019/414-255 - Annual work pogramme of Qendra e Arteve Vizuele Multimedia N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2020 59,980 47,984
hollësi 2019/414-271 -Annual work programme of Institute for Development Policy-INDEP N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2020 49,000 39,200
hollësi 2019/413-947 (Monitoring of grant scheme implementation for Economic Development) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 16/12/2020 16,380 3,276
hollësi Engagement for Equity N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Prishtina 30/11/2020 2,980,826.98 3,087,719.4
hollësi Support to Kosovar Civil Society Foundation 2015-2018 N/A Beneficiary Organization Suedia 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 30/09/2020 2,141,474.43 1,707,316.6

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,137,108,908.592,375,830,413.24