kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 51-60 nga 3519
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)rendit në zbritje
hollësi IPA 2013 - Support to Minority Communities: Resettlement and reintegration of RAE returnees from FYROM and Montenegro N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 1,800,000
hollësi IPA 2012 and 2013 - Support to Regional Economic Development - Grant Scheme N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 6,200,000
hollësi IPA 2012 - Support to Regional Development Agencies (Operating Grant) N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 800,000
hollësi Onlending to Micro, Small and Medium sized enterprises (Bmz nr. 2020 95 941) Procredit Bank Qeveria Gjermane 240 - SHËRBIMET BANKARE DHE FINANCIARE Kosova 15,000,000
hollësi IPA 2012 - Agriculture Census N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 311 - BUJQËSI Kosova 900,000
hollësi IPA 2013 - Entry Ticket for EU programmes N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 500,000
hollësi IPA 2008 - Contruction of the WTP in Vushtrri N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Vushtrria 2,800,000
hollësi IPA 2008 - Supervision of Works at WTP IN Vushtrri N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Vushtrria 200,000
hollësi USDA Agricultural Technical Assistance N/A Beneficiary Organization Departamenti Amerikan i Bujqësisë 311 - BUJQËSI Kosova 149,342.89
hollësi IPA 2013 - Support to trade policies N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 331 - POLITIKA TREGTARE DHE RREGULLORË DHE RREGULLIMET TË LIDHURA ME TREGTINË Kosova 1,500,000

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,095,615,599.412,360,807,665.69