kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 61-70 nga 3576
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Week of Women 2015 N/A Beneficiary Organization Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/03/2014 4,378.56 4,378.56
hollësi Website Kosovo Art Gallery Galeria e Arteve të Kosovës Ambasada e Holandës 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Prishtina 01/12/2010 7,210 7,210
hollësi We have a right on culture N/A Beneficiary Organization Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Zveçan 18/03/2014 10,000 7,000
hollësi Water Supply and Sewerage South West Kosovo VI (Bmz Nr. 2004 65 880) and (BMZ nr. 2004 70 419) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini Sh.A, Pejë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A, Prizren, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A, Gjakovë Qeveria Gjermane 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Dragash, Gjakova, Istog, Junik, Klin, Peja, Prizren, Rahovec, Suhareka 9,000,000 8,999,414
hollësi Water Security and Canal Protection Project Qeveria e Kosovës Banka Botërore 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/04/2022 542,997.87
hollësi Water in Mitrovica Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitorvica Sh.A , Mitrovicë, Komuna e Mitrovicës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave Luksemburgu 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Mitrovica 30/06/2018 7,190,118.07
hollësi Waste water seminar N/A Secondary Beneficiary Organization Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 10,880 10,880
hollësi waste management technique 2 Ministria e Shëndetësisë Government of Japan 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 21/12/2013 8,295.15 22,482.66
hollësi Waste Management Technique Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Government of Japan 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 22/12/2012 9,465.65 9,345.46
hollësi Voters' voice initiative to increase good governance Rrjeti i Grave të Kosovës Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 01/05/2010 31,800 31,800

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,177,945,474.682,438,199,038.83