kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 61-70 nga 3757
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Western Balkans enabling project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform Qeveria e Kosovës Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 84,900 84,900
hollësi Week of Women 2015 N/A Beneficiary Organization Mbretëria e Bashkuar e Anglisë dhe Irlandës Veriore 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/03/2014 4,378.56 4,378.56
hollësi Website Kosovo Art Gallery Galeria e Arteve të Kosovës Ambasada e Holandës 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Prishtina 01/12/2010 7,210 7,210
hollësi We have a right on culture N/A Beneficiary Organization Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Zveçan 18/03/2014 10,000 7,000
hollësi Water Supply and Sewerage South West Kosovo VI (Bmz Nr. 2004 65 880) and (BMZ nr. 2004 70 419) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini Sh.A, Pejë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A, Prizren, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A, Gjakovë Qeveria Gjermane 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Dragash, Gjakova, Istog, Junik, Klin, Peja, Prizren, Rahovec, Suhareka 9,000,000 8,999,414
hollësi Water Security and Canal Protection Project Qeveria e Kosovës Banka Botërore 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/04/2022 887,468.94 720,491.66
hollësi Water in Mitrovica Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitorvica Sh.A , Mitrovicë, Komuna e Mitrovicës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave Luksemburgu 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Mitrovica 30/06/2018 7,190,118.07
hollësi Waste water seminar N/A Secondary Beneficiary Organization Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 10,880 10,880
hollësi waste management technique 2 Ministria e Shëndetësisë Government of Japan 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 21/12/2013 8,295.15 22,482.66
hollësi Waste Management Technique Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Government of Japan 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 22/12/2012 9,465.65 9,345.46

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,233,818,845.292,641,599,643.21