kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 61-70 nga 3574
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi We have a right on culture N/A Beneficiary Organization Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Zveçan 18/03/2014 10,000 7,000
hollësi Water Supply and Sewerage South West Kosovo VI (Bmz Nr. 2004 65 880) and (BMZ nr. 2004 70 419) Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidrodrini Sh.A, Pejë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidroregjioni Jugor Sh.A, Prizren, Kompania Rajonale e Ujësjellësit Radoniqi Sh.A, Gjakovë Qeveria Gjermane 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Dragash, Gjakova, Istog, Junik, Klin, Peja, Prizren, Rahovec, Suhareka 9,000,000 8,999,414
hollësi Water Security and Canal Protection Project Qeveria e Kosovës Banka Botërore 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 30/04/2022 542,997.87
hollësi Water in Mitrovica Kompania Rajonale e Ujësjellësit Mitorvica Sh.A , Mitrovicë, Komuna e Mitrovicës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave Luksemburgu 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Mitrovica 30/06/2018 7,190,118.07
hollësi Waste water seminar N/A Secondary Beneficiary Organization Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 10,880 10,880
hollësi waste management technique 2 Ministria e Shëndetësisë Government of Japan 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 21/12/2013 8,295.15 22,482.66
hollësi Waste Management Technique Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Government of Japan 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Kosova 22/12/2012 9,465.65 9,345.46
hollësi Voters' voice initiative to increase good governance Rrjeti i Grave të Kosovës Ambasada e Holandës 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 01/05/2010 31,800 31,800
hollësi Volunteer support to healthy families in a healthy environment (The Ideas Partnership - TIP) Qeveria e Kosovës Ambasada e Finlandës në Kosovë 110 - EDUKIMI, 120 - SHËNDETËSIA, 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE, 311 - BUJQËSI Fushë Kosova, Istog, Obiliq 48,000 48,000
hollësi Vocational training in tourism N/A Beneficiary Organization Ambasada e Francës në Kosovë 110 - EDUKIMI Kosova 23/04/2010 25,500 19,500

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,177,876,065.312,440,440,153.81