kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 61-70 nga 3440
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Daterenditje në ngjitje Zotimet aktuale (EUR) Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi IPA 2016/2018/402-243 - Maximization of our production capacities and the commencement of the first in-house learning centre for a woodworking company in Kosovo N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 321 - INDUSTRI Kosova 12/02/2020 224,250 219,550
hollësi IPA 2017- Financial audit for external action contratcs N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 15/01/2020 39,966 39,966
hollësi Sewage Disposal in Southwest Kosovo, Phase III Gjakova (2013 65 501 - 2020 61 679) Komuna e Gjakovës KfW 140 - UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI Gjakova 14/01/2020 1,691,998
hollësi EMPOWER Private Sector N/A Beneficiary Organization Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Prishtina 14/01/2020 11,894,046.03 9,526,218.54
hollësi Support to Empower Private Sector in Kosovo N/A Beneficiary Organization Suedia 321 - INDUSTRI Kosova 31/12/2019 2,134,266.72 2,134,266.72
hollësi IPA 2015 - Support for Strategic Planning Office N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/12/2019 188,642 180,684
hollësi Swedish Medical Teams to Kosovo Qendra Klinike e Kosovës Organizata Ndërkombëtare për Migrim, Suedia 120 - SHËNDETËSIA Kosova 31/12/2019 762,022 981,140
hollësi Education Information System Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë HELVETAS Swiss Intercooperation & MDA 110 - EDUKIMI, 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2019 107,008.86 104,555.65
hollësi Active Labour Market Programmes 2 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministry of Labor and Social Walfare Finlanda, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, Qeveria e Kosovës 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET, 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 31/12/2019 6,626,850.62 4,197,483.44
hollësi IOM AVRR - Asisted Voluntary and Reintegration Programmes N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 160 - TË TJERA, INFRASTRUKTURË SOCIALE DHE SHËRBIMET Kosova 31/12/2019 2,810,000 2,501,628

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,148,139,896.812,328,498,294.51