kërkoni fjalët kyçe në kuadër të aktivitetit
filtroni aktivitetet sipas agjencisë donatore
filtroni aktivitetet sipas agjencisë përfituese
filtro aktivitetet sipas sektorit primar
filtro aktivitetet sipas lokacionit
Shfaqja e aktiviteteve 61-70 nga 3609
Titulli Agjencia Përfituese Agjencia Donatore Sektori Primar Lokacioni Actual Completion Date Zotimet aktuale (EUR)rendit në zbritje Disbursimet aktuale (EUR)
hollësi Small Grant Scheme N/A Beneficiary Organization Luksemburgu 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/12/2020 711,049
hollësi ECOWEEK-ECOCIETY Komuna e Prishtinës Ambasada e Francës në Kosovë 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Prishtina 03/06/2016 5,900
hollësi IPA 2013 'Argo-Tourism business and infrastructure support to enhance and promote Istog's economic development business potentials and generate growth and sustainable jobs for better future' Komuna e Istogut Zyra e Bashkimit Evropian 250 - SHËRBIMET BIZNESORE DHE TË TJERA Istog 102,248
hollësi Support to Vocational Education Reform in Kosovo Komuna e Ferizajit, Komuna e Prizrenit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Luksemburgu 110 - EDUKIMI Ferizaj, Prizren 31/12/2017 9,301,079.7
hollësi CS - Support to the Office for Community Affairs Office for Community Affairs Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 31/03/2018 695,447.02
hollësi Digitalisation of the Certified Copies of Civil Registry Books 2 Qeveria e Kosovës Zyra e Bashkimit Evropian 150 - QEVERIA DHE SHOQËRITË CIVILE Kosova 920,247
hollësi Capacity Development and Functionalization of Government Authority on Migration (GAM) in Kosovo Ministria e Punëve të Brendshme Zyra Federale Zvicrane për Migrim 998 - TË PA ALOKUARA / PA SPECIFIKUARA Kosova 31/12/2018 81,588.25
hollësi IPA 2013 - EU-ICT and eLearning in Education Project Phase 2 N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 110 - EDUKIMI Kosova 901,000
hollësi IPA 2016 - Work Programme 2017- ERA N/A Beneficiary Organization Zyra e Bashkimit Evropian 400 - MULTISECTOR / NDERSEKTORIALE Kosova 54,356
hollësi E-counseling for youth N/A Beneficiary Organization Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë 120 - SHËNDETËSIA Kosova 06/02/2018 79,851.03

Faqet

Zotimet aktualeDisbursimet aktuale
Gjithsej (EUR)3,513,373,903.982,451,507,167.61