Osnovne informacije

Platforma za upravljanje pomoći (PUP) je projekat Ministarstva za evropske integracije Vlade Kosova, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu (KEU) i sprovodi Development Gateway International. Cilj projekta PUP je jačanje kapaciteta MEI za upravljanje, praćenje i izveštavanje o tokovima pomoći kroz sprovođenje sistema upravljanja pomoći zasnovanom na veb stranici. PUP prati donatorske obaveze i isplate na Kosovu, povezuje aktivnosti sa sektorima Komiteta za razvojnu pomoć Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj  (OECD/DAC), prioritete Srednjoročnih rashoda, i Akcioni plan za evropsko partnerstvo.

2009.  godine, na Forumu visokog nivoa na Kosovu, MEI se obavezalo da će podržavati poboljšanu koordinaciju sa donatorima i upravljanje pomoći putem platforme za upravljanje pomoći zasnovanoj na veb stranici. Sprovođenje PUP ispunjava tu obavezu, služi kao „kancelarija za brze odgovore“ za informacije o aktivnostima koje finansiraju donatori, što omogućava da je mnogo lakše da se identifikuje "ko šta radi, gde i kako" i smanjuje troškove transakcija za prikupljanje podataka, izveštavanje i koordinaciju.

KEU je podržala sprovođenje od dve godine, pokretanje i institucionalno jačanje Programa za upravljanje pomoći. Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pružila je pomoć za fazu procene. PUP je projektovao Development Gateway u partnerstvu sa Direktoratom za razvojnu saradnju OECD, Svetskom banke i UNDP. 

Metodologija

Fokusne tačke iz svake agencije koje rade na Kosovu unose i ažuriraju podatke u PUP na kvartalnoj, mesečnoj ili na realnoj osnovi, prema sporazumima između MEI donatora. Prilagođeni izveštaji su dostupni svim donatorima i MEI će objaviti godišnje i kvartalne izveštaje pomoći kroz PUP. Da bi se obezbedio kvalitet podataka, svaki donator ima proces unutrašnje validacije, i MEI redovno prati podatke za kvalitet podataka i potpunost. Većina donatora je unela projekte koji su bili u toku 2009. godine, i kontinuirano ažurirala platformu novim informacijama i novim projektima. Ako postoje podaci koji nedostaju, onda je to zbog toga što donator nije uneo te informacije.

Informacije o finansiranju su unesene u valuti koju koristi svaki konkretni donator, i pretvoreno je  u evre ili druge valute, u odnosu na devizni kurs tog dana kada se finansijska transakcija dogodila. Po podrazumevanoj vrednosti, podaci su prikazani na pretpostavljenoj Evropskoj fiskalnoj godini (1. jan-31. jan), ali podaci se mogu konvertovati u druge fiskalne godine (na primer, Velika Britanija i SAD) korišćenjem  filtera. Polja i definicije u PUP su razvijeni u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući OECD/DAC i Međunarodnu inicijativu za transparentnost pomoći, i uz konsultacije sa savetodavnom grupom PUP na Kosovu, koja se sastoji od MEI, MF, MALS, KEU, USAID, GTZ i KfV. PUP je aktivan sistem koji se stalno ažurira najnovijim informacijama o pomoći. Pošto neki donatori ažuriraju svoje informacije o projektu u realnom vremenu, informacije objavljene u PUP često se mogu menjati. Zbog toga, kada koristite ili upućujete na informacije o pomoći u PUP, važno je uključiti datum i vreme kada se pristupilo PUP kako bi se proizveli uporedivi rezultati.

Dozvola Otvorenih Podataka